Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/μελών που συλλέγει η ιστοσελίδα, κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών της. Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/ μελών από το gear-electronics.com προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών/μελών του gear-electronics.com και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του gear-electronics.com.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το gear-electronics.com δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του gear-electronics.com στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.


ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το gear-electronics.com συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά/διαφημιστικά προγράμματά του (email, newsletter). Το gear-electronics.com χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/ μελών για δύο γενικούς λόγους:

- την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών/χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις

- την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές και νέα προϊόντα, εφόσον το επιλέξουν.


Το gear-electronics.com δεν αποθηκεύει στη βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί και κατά οποιοδήποτε τρόπο τα οικονομικά στοιχεία των πελατών της (στοιχεία πιστωτικής κάρτας, λογαριασμοί τραπεζών).


ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το gear-electronics.com παρέχει προσωπικά στοιχεία (Όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας) σε εταιρίες μεταφορών, αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς εκτέλεσης της παραγγελίας.

Επιλέγοντας αποστολή μέσω εταιρίας μεταφορορών ή Courier, αποδέχεστε την μεταβίβαση των δεδομένων σας στην αντίστοιχη εταιρία.

Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών που πραγματοποιούν παραγγελία αποθηκεύονται σε σύστημα επιχειρησιακού σχεδιασμού (ERP) για λόγους που σχετίζονται με την εκτέλεση της παραγγελίας, και για λόγους φορολογικής νομιμότητας.

Τα στοιχεία αυτά είναι πιθανόν να είναι προσβάσιμα στο προσωπικό της εταιρίας παροχής του συστήματος επιχειρισιακού σχεδιασμού κατά τις εργασίες συντήρησης/επικαιροποίησης του συστήματος. Σε καμία περίπτωση τα δεδομένα δεν εξάγονται ή επεξεργάζονται από το προσωπικό της εταιρίας παροχής του συστήματος επιχειρισιακού σχεδιασμού για λόγους περα από αυτούς της ορθής λειτουργίας του συστήματος.

Σε κάθε περίπτωση, οι εργασίες συντήρησης/επικαιροποίησης καλύπτονται από τους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.COOKIES

Το gear-electronics.com μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του gear-electronics.com. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του gear-electronics.com και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του gear-electronics.com είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης/χρήστης του gear-electronics.com μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του gear-electronics.com, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να απενεργοποιήσει την χρήση των cookies στο gear-electronics.com, η λειτουργικότητα κάποιων σελίδων ενδέχεται να χαθεί ή να μειωθεί.ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES

Το gear-electronics.com μπορεί να περιλαμβάνει links ("συνδέσμους") προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το gear-electronics.com για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούνIP ADDRESSES

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο gear-electronics.com κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και εφαρμογή δικλείδων ασφαλείας.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του gear-electronics.com υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το gear-electronics.com διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του gear-electronics.com.